Biznes

Jak dobrze oddycha Twoja firma? Zarówno wszyscy poszczególni pracownicy, jak i cała organizacja? Fizjologicznie? Efektywnie? Czy na co dzień zwracacie uwagę na oddech?  Czy wspólnie osiągacie stan głębokiej koncentracji i doświadczacie flow?

Team building

warsztaty wyjazdowe – oddechowe – breathwork, budowanie poczucia bezpieczeństwa przez skupienie na oddechu i współdziałanie. Doświadczanie pełne endorfin – jednoczące – podróż mentalna, której punktem kulminacyjnym jest ekspozycja na zimno.

i więcej...

01.
Stress resilience

trening odporności na stres oraz umiejętności głębokiej relaksacji. Oparta na badaniach naukowych metoda regulacji własnego stanu psycho-fizjologicznego

02.
Koncentracja

techniki oddechowe wykorzystywane przez elitarne jednostki komandosów

03.
Stan flow

Ponieważ do stanu flow wchodzimy przez oddech, możemy go też tak triggerować – zawężając uwagę i koncentrując się na chwili obecnej. Flow podąża za koncentracją, a my z podwyższoną czujnością reagujemy na zmieniające się warunki oraz na konsekwencje naszych działań. Jesteśmy jak wysoce wykalibrowana maszyna, super-człowiek, który przekracza własne ograniczenia, by wzbogacać swoje wnętrze silnym poczuciem szczęścia i bycia we właściwym miejscu i czasie. To rezonuje. To oddycha.

Dbajmy o nas

Dbamy o życie i zdrowie, zarówno ludzi, jak i firm. Pielęgnujemy otwartość i znajdujemy  wartość w każdej interakcji, dużej i małej. Eksperymentujemy. Wykorzystujemy zbiorową mądrość w poszukiwaniu lepszego jutra. 

Daj nam znać, jak dobrze oddycha Twoja firma?

Kontakt

Powiedz nam na czym Ci zależy, skontaktujemy się z Tobą

Interesuje mnie:

Powiedz nam odrobinę o Twoich celach, lub zainsteresowaniach. Możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję.