Praca z dźwiękiem

Praca z własnym dźwiękiem, jego leczniczą wibracją.

Radykalna Praktyka Oczyszczająca

Wspólne oddychanie, wzdychanie, ziewanie, buczenie, brumienie, śpiewanie, krzyczenie, chichotanie. Pobudzenie kreatywności, rozluźnianie, oczyszczanie.

Praktyka bazująca na głębokim oddychaniu, budowaniu poczucia bezpieczeństwa we wspólnej eksploracji wibracji własnego ciała. 

Świadomy oddech

Wibracje strun głosowych i ciała – uwalnianie emocji, improwizacja. 

W kontekście naukowym praktyka ta jest to stymulacja nerwu błędnego-odpowiedzialnego za chęć eksploracji i interakcji społecznej. W konsekwencji wzmacniamy odporność organizmu i odzyskujemy dziecięcą chęć eksploracji.