Stowarzyszenie

Naszą misją jest tworzenie świadomie oddychających społeczności. Aby tego dokonać prowadzimy działania związane z reedukacją oddechową; by inicjować zmiany, tworzyć sieć relacji oraz wsparcia dla jednostek, grup i organizacji.

Cel

Stworzenie społeczności lokalnej oraz sieci powiązanych mniej lub bardziej formalnych grup, które łączy idea poszukiwania Innego Rytmu: konstruktywnych rozwiązań dla zagonionej i zestresowanej współczesności.

Chcemy iść głębiej, pytać odważniej, podważać prawdy zastane i tworzyć przestrzeń, w której możemy autentycznie zaistnieć i gdzie to, co nam w duszy gra może wybrzmieć w pełni.

 

Oddech jest kluczem

Tak jak świadome oddychanie jest narzędziem, które pozwala nam pracować na kilku płaszczyznach na raz:
Zdrowie fizyczne

optymalizacja wzorca oddechowego i co za tym idzie wydolności fizycznej, poprawa jakości snu, umiejętności koncentracji uwagi i możliwości regeneracji organizmu

Kontakt

oddech jako wehikuł uczuć i podstawa komunikacji emocjonalnej, przeżywania i wyrażania siebie i swoich potrzeb; przy pogłębionym oddechu poprawia się dostęp do własnych emocji a więc i możliwość lepszego ich rozumienia i komunikowania w relacjach z innymi

Inspiracja

oddech jako dosłowna inspiracja: natchnienie; wejście w świat kreatywności, poszukiwania własnych ścieżek, sposobów komunikacji

Co robimy?

Naszą wizję realizujemy poprzez:

Stowarzyszenie
Inny Rytm